MobTop (Mobile en Desktop)

De Mobtop (wat kort is voor Mobile / Desktop) is een toepassing welke in toevoeging van Metis lokaal kan worden geïnstalleerd op een computer, of op een mobiel toestel. Met deze toepassing bent u steeds ingelogd op het systeem, alsof zich dit lokaal op uw vestiging zou bevinden. Daarnaast synchroniseert het de gegevens periodisch, om steeds de laatste toestand weergegeven te krijgen.

Deze applicatie werd ontworpen om een snelle toegang te kunnen bieden aan gebruikers welke slechts op 1 of 2 overzichtslijsten werken. Een voorbeeld hiervan doet zich voor bij de Takenplanner. Gebruikers welke enkel werken op de lijst die een overzicht geeft van de uitstaande taken, kunnen eenvoudig gebruik maken van de MobTop. Wanneer een nieuwe taak wordt aangemaakt zal deze toegevoegd worden in de lijst, en zal de gebruiker hiervan een melding krijgen. De lijst wordt automatisch gesynchroniseerd met het online systeem, zodat steeds de laatste stand zichtbaar is.

Kortom, deze applicatie voorziet in volgende functionaliteiten:

  • Automatische log-in
  • Overzicht van de gewenste overzichtlijsten
  • Melding bij wijziging van de weergegeven data
  • Aanpassing van gegevens (vb afsluiten van een taak)
  • Rechstreeks openen van een item in de lijst (dubbelklik)

News Flash