Afval beheer

Deze case betreft een bedrijf in de voedingssector welke verscheidene afvalstromen kent. Al het geproduceerde afval moet worden registreerd en gerapporteerd, zowel intern als naar de overheid.

Tot voor kort werd gebruik gemaakt van een ‘off the shelf’ pakket welke ontworpen was om voor elke industriesector zoveel mogelijk functionaliteiten die te maken hebben met milieu-beheer te herbergen.

Probleem: Daar het gebruikte pakket heel moeilijk specifieke aanpassingen toeliet, was het gebruik ervan heel log en tijdrovend. De gewenste rapporten konden niet gegenereerd worden. Omdat er hoedanook moest voldaan worden aan de bedrijfsinterne vereisten op gebied van beheer, planning en rapportering, was men genoodzaakt er een dubbele administratie op na te houden met behulp van Excel bestanden. 
 
Oplossing aangereikt door Flexisle: Flexisle ontwikkelde een toepassing op basis van de vraag van de klant, zodat het beheer naar systematiek overeenkwam met de interne procedures. Specifiek kwam het neer op het verleggen van de registraties van de bron (waar het geproduceerd wordt) naar het afhaalpunt bij verlaten van de vestiging (waar het afval wordt gewogen).

Voordelen voor deze klant:

  • Snelle doorstart: door de gekende interne structuren te gebruiken, werd dit systeem heel snel aanvaard door de relevante partijen
  • Voldoet aan intern beleid: door de systematiek op te stellen van het bedrijf (in tegenstelling het vorige pakket), worden de interne structuren gebruikt, en konden de eigen rapporten gegenereerd worden
  • Voldoet aan externe reglementering: door specifek te voldoen aan de noden zonder overtollige ballast, wordt eenvoudiger de verplicht te genereren rapportage (vb. het jaarlijks integraal milieu Jaarverslag/IMJV-rapport) naar de overheid gevonden

News Flash