HSEQ

 

Deze klant biedt online veiligheid- en kwaliteit oplossingen aanbiedt aan meer dan 80 klanten in de vorm van het software pakket SQuare.

Probleem: Verschillende klanten vragen om aanpassingen aan het software-pakket en dit gebeurde steeds op klassieke wijze, namelijk door het aanpassen van de code. Gezien deze aanpassingen echter niet universeel mochten doorgevoerd worden (want slechts bedoeld voor 1 bepaalde klant) creëerde dit volgende problemen voor deze KMO:

  • Omslachtige en langdurige testprocedures:
    a) bij elke klant-specifieke aanpassing diende ervoor gezorgd te worden dat het volledige systeem stabiel bleef en
    b) door de verschillende klant-specifieke aanpassingen aan het systeem werd het structureren van de code van het systeem steeds moeilijker
  • Kostprijs voor deze testprocedures loopt erg hoog op: deze kostprijs kon echter niet doorgerekend worden aan de klant daar een groot deel van het testen de stabiliteit van het systeem betreft en dit iets is waar een specifieke klant geen boodschap aan heeft

Oplossing aangeleverd door Flexisle: Flexisle werkt via een platform dat voorziet in een waterdicht tussenschot tussen enerzijds de software (‘de code’) en anderzijds de klant-specifieke functionaliteiten. Heel concreet betekende dit voor deze klant het volgende:

a)      Een klant-specifieke aanpassing wordt nu enkel en alleen in het dossier van deze specifieke klant doorgevoerd; deze aanpassing kan daarom onmogelijk gevolgen hebben voor de andere klanten noch voor de stabiliteit van het gehele systeem

b)      De aanpassing dient enkel getest te worden op het basisproduct van de klant, er is geen nood meer aan omvangrijke testen ten opzichte van het volledige systeem

Het software bedrijf haalde hier direct voordeel uit:

  • Verhoogde stabiliteit en continuïteit van het systeem
  • Geen langdurige en omslachtige testprocedures
  • Geen hoge kostprijs (geringe testprocedures)

News Flash