CMS

 

U kunt de online toepassing via volgende link bezoeken: www.tematea-support.net.

Een klant had een studieproject met als finaliteit de ontwikkeling van een online instrument dat zou opgeladen worden naar een bestaand online platform en de bijhorende database. Dit bestaande platform behoorde echter niet toe aan de opdrachtgever van de uitvoerder van het studieproject.
Ten gevolge van strubbelingen met de originele platform-provider kreeg de klant halfweg het project onverwachts geen toegang meer tot het platform en de database maar was hij wel nog gebonden aan zijn opdrachtgever om dit online instrument op te leveren binnen de gestelde termijn.

Deze klant werd daarom met een enorme uitdaging geconfronteerd:

  • Immense tijdsdruk: het instrument diende in een slechts een paar weken online te gaan;
    Klassieke ontwikkeling van een nieuw platform en database met de courante CMS-systemen zou teveel tijd in beslag nemen en hoge kosten met zich meebrengen
  • Nood aan flexibiliteit van het nieuwe platform gezien nog niet alle gegevens en mogelijke links waren gedefinieerd
  • Belang kostprijs: de klant werd genoodzaakt iets extra te ontwikkelen dat niet was voorzien in het budget en waarvoor hij ook niet extra vergoed werd door zijn opdrachtgever

Oplossing aangeleverd door Flexisle: Flexisle ontwikkelde in een minimum van tijd een hoogst flexibel systeem met Cloudnine.0 op het Metis platform dat dezelfde functionaliteiten kon aanbieden als de bestaande database die initieel zou gebruikt worden. Daarbij kon via Cloudnine.0 het platform van de klant op een meer kost- en tijdsefficiënte manier worden afgewerkt dan oorspronkelijk was voorzien doordat de gegevens direct door de klant zelf werden ingevoerd door middel van Excel-tabellen.

De klant kon tijdig zijn contract afleveren doordat het Flexisle platform geleverd werd

  • Op zeer korte termijn: het product werd opgeleverd in amper twee weken;
  • Met hoge flexibiliteit en gemak in gebruik: veel gegevens in de database zijn aanpasbaar door de klant zelf en het opladen zelf verliep veel sneller dan was voorzien;
  • En tegen een lage kostprijs: een efficiënte en snelle ontwikkeling op een bestaand systeem (Metis/Cloudnine.0) dat tegelijk de mogelijkheid bood om de klant direct in te schakelen, hield de kostprijs laag.

 

 

News Flash